Best of Vietnamese Bolero: Tình Nghèo Có Nhau – Sầu Tím Thiệp Hồng – Lưu Ánh Loan ft Various Artists [Official]

49.14M
Views

Lưu Ánh Loan’s voice took my breath away

Category: Bolero, Music