Bolero Medley Một Trời Kỷ Niệm – Lưu Chí Vỹ ft. Lưu Ánh Loan, Hồng Quyên, Lý Diệu Linh

34.54M
Views

A Bolero live show filled with the most popular songs of all time performed by the best Bolero singers of our time. What else?

Category: Bolero, Music