Bolero Medley of Thiên Quang & Quỳnh Trang | Sao Đổi Ngôi – Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao

417.04K
Views

What a talent! Even Phi Nhung had to break her rule of having only one student for Quỳnh Trang

Category: Bolero, Music