Vietnamese Bolero | Tố My – Phi Nhung, Giao Linh, Trường Vũ, Mạnh Đình, Tố Ny, Quý Bình, Trúc Nhân

246.79K
Views

Finally, Tố My sings along with her idol Phi Nhung and the result is amazing!

Category: Bolero, Music