Vấn Đáp Về Hội Thánh Đức Chúa Trời Và Thiền Tông Tân Diệu – Thầy Thích Phước Tiến 2018

60.45K
Views

Giải thích về nguồn gốc của hội Thánh Đức Chúa Trời và tại sao nó được coi là ảnh hưởng xấu đến mọi người vầ cách mà nó thao túng tâm trí của con người