Thầy Thích Nhật Từ nói về BÍ MẬT TÀ ĐẠO HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI

1.01M
Views

Những giải thích thú vị về nguồn gốc và lịch sử của hội thánh Đức Chúa Trời và tại sao nó được coi là Tà Đạo và đi ngược lại với đạo Chúa…