Lời nhắn nhủ của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên.

58.54K
Views

Bài giảng ý nghĩa về việc tại sao chúng ta nên nghe lời Phật dạy và sống một cuộc sống lương thiện