THẬT BẤT NGỜ (MV) – TRÚC NHÂN

59.51M
Views

Fun fact: Concept của MV được lấy cảm hứng từ bộ phim Kungfu Hustle và các chung cư cũ ở Việt Nam. Hèn gì nhìn nó quen như vậy

Category: Music, Pop