Bốn Chữ Lắm (MV) – Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi

98.44M
Views

Trúc Nhân đúng là một nghệ sĩ giỏi. Hãy trở lại với nhiều bài hát hay hơn nữa, Trúc Nhân!

Category: Music, Pop