ladyTV | Tiên Kiếm Kỳ Duyên – Tập 07 (Lồng Tiếng)

667.26K
Views

ChangQing và Jin Tian biết họ cần làm những gì: Nhiệm vụ của họ là đi theo bản đồ, thu thập năm viên ngọc đại diện cho mỗi trong năm yếu tố và bước vào thiên đường trong vòng 300 ngày để tẩy sạch hộp đồ cổ. Quá giới hạn 300 ngày, họ sẽ bị từ chối thâm nhập