Mì Gõ | Tập 185 : Khi Hội Thánh “Mất Mạng”

1.39M
Views

” Tôi sợ cái ngày mà công nghệ vượt qua sự tương tác giữa con người với nhau, khi đó thế giới sẽ có một thế hệ toàn những đứa ngốc” – Albert Einstein